Stöd och service åt vuxna personer med utvecklingsstörning, autism och psykisk tilläggsproblematik.

Hemtjänst, avlösning och ledsagning till äldre och funktions-hindrade personer.

Boende på södra Gotland för psykiskt funktionshindrade personer.

Gruppboende i centrala Visby för personer med demenssjukdom.